Starý web

Česká komora architektů

ČKA je stavovská samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

Představujeme

Mapa staveb a projektů

Soutěže

Pro zadavatele

Architekt je vaším partnerem nejen pro stavbu domu, ale pomáhá najít řešení a navrhnout dům v souladu s vaším životním stylem. Dohlédne na průběh stavby a umí zabránit řadě nedokonalostí. A věděli jste, že investicí do služeb architekta se vám jeho honorář vrátí? Stejně jako ideály. Dokáže totiž ochránit i vaše finance: umí zajistit spolehlivé dodavatele a uchrání váš rozpočet před zbytečnými výdaji.

Pro veřejnou správu

ČKA záleží na architektonické a urbanistické kvalitě měst, neboť úzce souvisí s kvalitou života jejich obyvatel. Bezpečným způsobem, jak ji zajistit a dodržet zákonné povinnosti, je dobře vypsaná architektonická soutěž. Její podmínkou je jasné zadání a většina nezávislých odborníků v porotě. Soutěž o návrh zadavateli přinese místo jedné studie sérii zajímavých řešení a ve výsledku i ušetří finance. Chcete se soutěží poradit? Kontaktujte nás a zjistíte, že vypsat soutěž není ani zdlouhavé a ani složité. ČKA zadavatelům poskytuje bezplatné poradenství, doporučuje firmy, které se vypsáním soutěží zabývají, a podílí se na školení porotců.

Pro architekta

Staňte se členem ČKA! Jako autorizovaný architekt získáte nejen možnost projektovat pod vlastním jménem a zpracovávat veřejné zakázky, ale i právní servis ČKA, aktuální verze právních předpisů či slevy na profesním pojištění. Komora klade důraz na celoživotní vzdělávání a svým členům nabízí odborné semináře a kurzy. Přístupem do vyhrazené části webu mohou architekti aktualizovat informace o svých projektech a dát tak o sobě vědět veřejnosti.