Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně, a to zpravidla - leden, květen, září.

AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY 

Informace o autorizačních zkouškách >>

Termíny autorizačních zkoušek >>

Žádost o udělení autorizace >>

HOW TO PRACTICE ARCHITECTURE IN THE CZECH REPUBLIC

Registration with the Czech Chamber of Architects >>

PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE K AZ

Termíny a informace o přípravných seminářích >>

Dotazy k autorizačním zkouškám posílejte Mileně Ondrákové
Kontakty na Kancelář ČKA v Praze a Brně >>