Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.

Česká komora architektů uděluje tyto autorizace:

Autorizace se všeobecnou působností (§4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb.) s číselným označením A.0 s oprávněním užívat zákonem chráněné označení (dále jen chráněný titul) „autorizovaný architekt“, popřípadě alternativně označení „autorizovaný architekt se všeobecnou působností“.

Autorizace (podle §4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb.) pro obor:

  • Architektura s číselným označením A.1 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt“
  • Územní plánování s číselným označením A.2 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor územní plánování“ nebo alternativně „Autorizovaný urbanista“
  • Krajinářská architektura s číselným označením A.3 s oprávněním užívat chráněný titul „autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura“ nebo alternativně „Autorizovaný krajinářský architekt“

Autorizace pro samostatnou specializaci - podle § 2 odst. 2 Autorizačního řádu ČKA, Komora v souladu s ustanovením § 6 zákona uděluje autorizaci pro dílčí specializaci projektování územních systémů ekologické stability v rámci oboru krajinářská architektura, s číselným označením A.3.1 a oprávněním užívat označení „autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability“.


V případě zájmu o účast na autorizačních zkouškách:

  1. vyplněnou žádost včetně příloh odevzdejte osobně či zašlete poštou do pražské či brněnské kanceláře (žádost o autorizaci a základní informace k autorizační zkoušce ke stažení níže)
  2. zaplaťte poplatek za autorizační zkoušku na účet č. 279316984/0300 (variabilní symbol) nebo po předchozí domluvě v hotovosti v pražské či brněnské kanceláři (výše poplatku za autorizační zkoušku je určena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a činí 3 500 Kč)
  3. v případě nejasností kontaktujte paní Milenu Ondrákovou (v případě, že chcete jít na zkoušku do Prahy) nebo paní Kateřinu Slanou (v případě, že chcete jít na zkoušku do Brna)

Podklady k autorizační zkoušce ke stažení:

Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně. Aktuální termíny autorizačních zkoušek naleznete zde.


PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM

Česká komora architektů pořádá nepovinné semináře k autorizačním zkouškám. Semináře proběhnou online prostřednictvím platformy Zoom během měsíců ledna, května a září 2022. 

Webináře k autorizační zkoušce: srpen/září 2022

Přednášky pro uchazeče o autorizaci představující základní tematické okruhy, jejichž znalost je prověřována u zkoušky z práva. V přednáškách, které připravila Česká komora architektů, budou představeny právní předpisy související s výkonem profese architekta s důrazem na nejdůležitější správní procesy, otázky související s výkonem profese, zejména odpovědnost architekta a uzavírání smluv, standardy výkonů a mnoho dalšího.

Přednášející
JUDr. et PhDr. Jiří Plos – právník, pedagog, bývalý sekretář a právní poradce ČKA
Mgr. Ing. Daniela Rybková – právní poradce představenstva ČKA, advokát
Mgr. Eva Faltusová – právní poradce Stavovského soudu ČKA, právník
Mgr. Veronika Doležalová – právník Kanceláře města Brna
Mgr. Barbora Veselá – právní poradce dozorčí rady ČKA, právník

1/ úterý 23. srpna, 9-12hod. - přednášející: Eva Faltusová
- úvod
- rozsah zkoušky, provedení okruhy k nastudování a související právní předpisy
- autorské právo

2/ úterý 30. srpna, 9-12 hod. – přednášející Jiří Plos
- výkon povolání architekta – související právní předpisy a povinnosti
- projektové fáze
- stanovení honoráře za služby architekta
- Česká komora architektů - organizace a význam

3/ úterý 6. září, 9-12 hod. – přednášející Veronika Doležalová
- stavební zákon – územní plánování

4/ pátek 9. září, 9-12 hod. – přednášející Veronika Doležalová
- stavební zákon: umisťování, povolování staveb
- prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

5/ úterý 13. září, 9-12 hod. – přednášející Barbora Veselá
- vnitřní řády ČKA
- správní řád

6/ úterý 20. září, 9-12 hod. – přednášející Daniela Rybková
- odpovědnost při výkonu povolání
- uzavírání smluv souvisejících s výkonem povolání

V případě zájmu, vyplňte prosím přihlášku a zašlete ji na email [email protected].

Platba za přípravné semináře se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300 (variabilní symbol je 32208)

Do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka semináře.

 

Cena autorizačních seminářů
600,- Kč půldenní seminář
2500,- Kč všechny semináře 

Přednáška je určena přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity.

 

HOW TO PRACTICE ARCHITECTURE IN THE CZECH REPUBLIC

Registration with the Czech Chamber of Architects

Code of Conduct of the Czech Chamber of Architects

Professional liability insurance for damages caused by the activities of certified architects