Přednášky pro uchazeče o autorizaci představující základní tematické okruhy, jejichž znalost je prověřována u zkoušky z práva.


 

V přednáškách, které připravila Česká komora architektů, budou představeny právní předpisy související s výkonem profese architekta s důrazem na nejdůležitější správní procesy, otázky související s výkonem profese, zejména odpovědnost architekta a uzavírání smluv, standardy výkonů a mnoho dalšího.


Přednášející

JUDr. et PhDr. Jiří Plos – právník, pedagog, bývalý sekretář a právní poradce ČKA

Mgr. Ing. Daniela Rybková – právní poradce představenstva ČKA, advokát

Mgr. Eva Faltusová – právní poradce Stavovského soudu ČKA, právník

Mgr. Veronika Doležalová – právník Kanceláře města Brna

Ing. Žanet Hadžič – vedoucí technického oddělení, odbor stavebního řádu MMR


Přednáška I

Praha - úterý 27. 8. 2019, 10:00 – 17:00

Brno - pátek 30. 8. 2019, 10:00 – 17:00

/13:00 – 14:00 pauza na oběd/

Přednášející

Eva Faltusová (dopoledne)

Daniela Rybková (odpoledne)

 

Program dopoledne

*rozsah zkoušky, provedení okruhy k nastudování a souvisejícími právními předpisy

*správní řád

*profesní předpisy

*autorský zákon

Program odpoledne

*odpovědnost při výkonu povolání

*uzavírání smluv souvisejících s výkonem povolání

*administrativně-právní náležitosti výkonu povolání architekta: formy podnikání, provoz kanceláře, pojištění, související smluvní agenda


Přednáška II

Praha - úterý 3. 9. 2019, 10:00 – 17:00

Brno - pátek 6. 9. 2019 10:00 – 17:00

/13:00 – 14:00 pauza na oběd/

Přednášející

Praha: Eva Faltusová (dopoledne), Žanet Hadžič (odpoledne)

Brno: Veronika Doležalová (dopoledne i odpoledne)

 

Program dopoledne

*Stavební zákon – DOSS a územní plánování

Program odpoledne

*Stavební zákon – povolování a umisťování staveb, prováděcí vyhlášky

 

Přednáška III

Praha – úterý 10. 9. 10:00 – 13:30

Brno - čtvrtek 12.9., 10:00 – 13:30

*výkon povolání architekta – související právní předpisy a povinnosti

*projektové fáze

*stanovení honoráře za služby architekta

*Česká komora architektů – organizace a význam

Přednášející

Jiří Plos

 

Přihláška k autorizačním seminářům.

Přihlášky zasílejte na email milena.ondrakova@cka.cz

Platba osobně na recepci kanceláře ČKA nebo převodem na č. účtu: 279316984/0300, variabilní symbol: 31909 do poznámky k platbě heslo „Příprava na AZ.

Cena

1000,- Kč/1 přednáška; 500,- Kč/půldenní přednáška III

2300,- Kč/všechny přednášky bez přihlášení na autorizační zkoušku

1800,- Kč/všechny semináře při současném přihlášení na autorizační zkoušku

Seminář je určen přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity sálu.


Místo konání
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
Česká komora architektů, Starobrněnská 16/18, Brno

Informace o autorizační zkoušce naleznete zde >> 

Změna programu vyhrazena, sledujte prosím web ČKA.