Přednášky pro uchazeče o autorizaci představující základní tematické okruhy, jejichž znalost je prověřována u zkoušky z práva.


V přednáškách, které připravila Česká komora architektů, budou představeny právní předpisy související s výkonem profese architekta s důrazem na nejdůležitější správní procesy, otázky související s výkonem profese, zejména odpovědnost architekta a uzavírání smluv, standardy výkonů a mnoho dalšího.

Přípravné přednášky k autorizační zkoušce
duben - květen 2019

Přednášející

JUDr. et PhDr. Jiří Plos – právník, pedagog, bývalý sekretář a právní poradce ČKA

Mgr. Ing. Daniela Rybková – právní poradce představenstva ČKA, advokát

Mgr. Eva Faltusová – právní poradce Stavovského soudu ČKA, právník

Mgr. Veronika Doležalová – právník Kanceláře architekta města Brno, předchozí působení na odvolacím orgánu stavebních úřadů a na úřadě územního plánování


Přednáška I

Praha – úterý  23. 4. 2019, 10:00 – 17:00

Brno –  čtvrtek  25. 4. 2019, 10:00 – 17:00


Program dopoledne - Daniela Rybková

- odpovědnost při výkonu povolání

- uzavírání smluv souvisejících s výkonem povolání

- autorská práva

 

Program odpoledne - Eva Faltusová

- rozsah zkoušky, provedení okruhy k nastudování a souvisejícími právními předpisy

- správní řád

- vnitřní řády ČKA

 

Přednáška II

Praha – úterý 7. 5. 2019; 10:00 – 17:00

Brno – čtvrtek 2. 5. 2019; 10:00 – 17:00


Program  

Veronika Doležalová

- stavební zákon: územní plánování (dopoledne), umisťování staveb a stavební řád (odpoledne)

- působnost stavebních úřadů

- zvláštní zákony ve vztahu k umisťování a povolování staveb

- prováděcí vyhlášky na úseku stavebního řádu a územního rozhodování

 

Přednáška III

Praha – úterý  14. 5. 2019, 10:00 – 13:00

Brno – čtvrtek  16. 5. 2019, 10:00 – 13:00

 

Program – Jiří Plos

- výkon povolání architekta – související právní předpisy a povinnosti

- projektové fáze

- stanovení honoráře za služby architekta

- Česká komora architektů – organizace a význam

 

Cena přednášek:

- 1000,- Kč/1 přednáška; 500,- Kč/půldenní přednáška III
- 2300,- Kč/všechny přednášky bez přihlášení na autorizační zkoušku
- 1800,- Kč/všechny přednášky při současném přihlášení na autorizační zkoušku

Přednáška je určena přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity sálu.
Změna programu vyhrazena, sledujte prosím web ČKA.

Přihlášky zasílejte na email info@cka.cz

Platba za přednášky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300

variabilní symbol přednášek je 31945
do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka přednášky.
Platba obsahuje zápisné za přednášky, lektorné a občerstvení.

Informace o autorizační zkoušce naleznete zde >>

Místo konání
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
Česká komora architektů, Starobrněnská 16/18, Brno