Přednášky pro uchazeče o autorizaci představující základní tematické okruhy, jejichž znalost je prověřována u zkoušky z práva.


V přednáškách, které připravila Česká komora architektů, budou představeny právní předpisy související s výkonem profese architekta s důrazem na nejdůležitější správní procesy, otázky související s výkonem profese, zejména odpovědnost architekta a uzavírání smluv, standardy výkonů a mnoho dalšího.

Přípravné přednášky k autorizační zkoušce
prosinec 2018 - leden 2019

Přednášející

JUDr. et PhDr. Jiří Plos právník, pedagog, bývalý sekretář a právní poradce ČKA
Ing. arch. Marie Špačkovásekretář ČKA, architekt, vedení stavebního a speciálního stavebního  úřadu
Mgr. Ing. Daniela Rybková právní poradce představenstva ČKA, advokát
Mgr. Eva Faltusová právní poradce Stavovského soudu ČKA, právník
Mgr. Pavel Frynta právní poradce Dozorčí rady ČKA, advokát

Přednáška I

Praha – pátek  14. 12. 2018, 10:00 – 17:00

Brno –  pondělí  17. 12. 2018, 10:00 – 17:00


Program dopoledne - Daniela Rybková

- odpovědnost při výkonu povolání

- uzavírání smluv souvisejících s výkonem povolání

- autorská práva

 

Program odpoledne - Eva Faltusová

- rozsah zkoušky, provedení okruhy k nastudování a souvisejícími právními předpisy

- stavební zákon: územní plánování

- dotčené orgány státní správy

- prováděcí vyhlášky 500/2006 Sb., 501/2006 Sb.

- pražské stavební předpisy

 

Přednáška II


Praha – čtvrtek 10.1. 2019, 10:00 - 13:00

Brno – čtvrtek 17.1. 2019; 10:00 – 13:00


Program  - Marie Špačková

- stavební zákon: úsek stavebního řádu a územního rozhodování

- působnost stavebních úřadů

- zvláštní zákony ve vztahu k umisťování a povolování staveb

- prováděcí vyhlášky na úseku stavebního řádu a územního rozhodování

 

Přednáška III

Praha – úterý  15. 1. 2019, 10:00 – 17:00

Brno – úterý  8. 1. 2019, 10:00 – 17:00

 

Program dopoledne – Jiří Plos

- výkon povolání architekta – související právní předpisy a povinnosti

- projektové fáze

- stanovení honoráře za služby architekta

- Česká komora architektů – organizace a význam

 

Program odpoledne  - Pavel Frynta

- správní řád

- vnitřní řády ČKA

- administrativně-právní náležitosti výkonu povolání architekta: formy podnikání, provoz kanceláře,                  pojištění, související smluvní agenda

 

Cena přednášek:

- 1000,- Kč/1 přednáška; 500,- Kč/půldenní přednáška III
- 2300,- Kč/všechny přednášky bez přihlášení na autorizační zkoušku
- 1800,- Kč/všechny přednášky při současném přihlášení na autorizační zkoušku

Přednáška je určena přednostně pro uchazeče o autorizaci; účast již autorizovaným osobám nebo osobám z řad veřejnosti bude umožněna v případě nevyčerpané kapacity sálu.
Změna programu vyhrazena, sledujte prosím web ČKA.

Přihlášky zasílejte na email info@cka.cz

Platba za přednášky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300

variabilní symbol přednášek je 31812
do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka přednášky.
Platba obsahuje zápisné za přednášky, lektorné a občerstvení.

Informace o autorizační zkoušce naleznete zde >>

Místo konání
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
Česká komora architektů, Starobrněnská 16/18, Brno