Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně, a to zpravidla - leden, květen, září.


TERMÍNY AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

  • září - říjen 2020

30. 9. a 1. 10. – středa, čtvrtek,  Brno

1., 2., 3. a 4. 10. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle,  Praha

Termín pro podání žádostí 14. 9. 2020


Platba za zkoušky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300

pro variabilní symbol zkoušky pro zářijový termín je 302009

Částka: 3500,- Kč
do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka zkoušky.

 

Změna termínů vyhrazena.