Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně, a to zpravidla - leden, květen, září.


TERMÍNY AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

  • říjen 2019

2. a 3. 10. – středa, čtvrtek,  Brno
3., 4., 5. a 6. 10. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle,  Praha.

Termín pro podání žádostí 11. 9. 2019

Platba za zkoušky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300

variabilní symbol zkoušky pro říjnový termín je 31910

Částka: 3500,- Kč
do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka zkoušky.

 

Změna termínů vyhrazena.