Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně:

  • květen 2022

25. a 26. – středa, čtvrtek (Brno)
26., 27., 28., a 29. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle (Praha)

Vzhledem k velkému počtu uchazečů o autorizační zkoušku byl vypsán ještě jeden termín (Praha), a to středa 25. května 2022.

Termín pro podání žádostí 2. 5. 2022

  • říjen 2022

5. a 6. – středa, čtvrtek (Brno)
6., 7., 8. a 9. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle (Praha)
Termín pro podání žádostí 10. 9. 2022

Platba za zkoušky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300
variabilní symbol zkoušky pro lednový termín je 32202
variabilní symbol zkoušky pro květnový termín je 32205
variabilní symbol zkoušky pro zářijový/ říjnový termín je 32210

Částka: 3500,- Kč
Do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka zkoušky.

Změna termínů vyhrazena.