Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně, a to zpravidla - leden, květen, září.

  • leden 2021

27. a 28. – středa, čtvrtek (Brno)
28., 29., 30. a 31. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle (Praha)
Termín pro podání žádostí 5. 1. 2021

  • květen 2021

26. a 27. – středa, čtvrtek (Brno)
27., 28., 29., a 30. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle (Praha)
Termín pro podání žádostí 4. 5. 2021

  • září/ říjen 2021

29. a 30. – středa, čtvrtek (Brno)
30., 1., 2. a 3. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle (Praha)
Termín pro podání žádostí 7. 9. 2021

Platba za zkoušky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300
variabilní symbol zkoušky pro lednový termín je 302101
variabilní symbol zkoušky pro květnový termín je 302105
variabilní symbol zkoušky pro zářijový/ říjnový termín je 302109

Částka: 3500,- Kč
Do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka zkoušky.

Změna termínů vyhrazena.