Autorizační zkoušky se konají třikrát ročně, a to zpravidla - leden, květen, září.


TERMÍNY AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

  • leden - únor 2020

29. a 30. 1. – středa, čtvrtek,  Brno

30. a 31. 1. , 1. a 2. 2. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle,  Praha

Termín pro podání žádostí 13. 1. 2020


  • květen 2020

27. a 28. 5. – středa, čtvrtek,  Brno

28., 29., 30. a 31. 5. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle,  Praha

Termín pro podání žádostí 11. 5. 2020


  • září - říjen 2020

30.9. a 1. 10. – středa, čtvrtek,  Brno

1., 2., 3. a 4. 10. – čtvrtek, pátek, sobota, neděle,  Praha

Termín pro podání žádostí 14. 9. 2020


Platba za zkoušky se hradí předem na účet ČKA: 279316984/0300

pro variabilní symbol zkoušky pro lednový termín je 32001

pro variabilní symbol zkoušky pro květnový termín je 32005

pro variabilní symbol zkoušky pro zářijový termín je 32009

Částka: 3500,- Kč
do poznámky prosím uveďte označení AZ a jméno účastníka zkoušky.

 

Změna termínů vyhrazena.