Zkouškou odborné způsobilosti se rozumí ověření odborných znalostí, vědomostí, dovedností a schopností opravňujících k samostatnému výkonu povolání na území České republiky.


Obsah přiloženého dokumentu:

-Struktura zkoušky
-Struktura profesního portfolia a způsob jeho posuzování
-Průběh zkoušky odborné způsobilosti
-Složení zkušební komise

Průkaz odborné praxe pod dohledem >>