Od počátku roku 2008 mohou investoři vedle stavebního úřadu využívat také služeb autorizovaného inspektora pro zkrácené stavební řízení. Autorizovanými inspektory se mohou po složení zkoušek stát autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři.

Fungování celého institutu autorizovaného inspektora bylo ohroženo, protože MMR původně nepočítalo s finanční podporou fungování koordinační rady pro autorizované inspektory, a nedocházelo by tedy ani k autorizaci nových inspektorů. V listopadu roku 2010 proběhla jednání na MMR a ministr se rozhodl na příští tři roky uvolnit příspěvek ve výši jeden a půl milionu korun.

Koordinační rada shrnuje zkušenosti s fungováním tohoto institutu, připravuje návrhy změn souvisejících s výkonem této profese ve stavebním zákoně a plánuje založení Asociace autorizovaných inspektorů. Zavedení funkce autorizovaného inspektora je novinkou nového stavebního zákona, který platí od ledna 2007 (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 143 - 151 a Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech).

Kompletní informace o institutu jsou na webu autorizovaných inspektorů >>

Podávání bližších informací je Koordinační rada autorizovaných inspektorů.

Seznam autorizovaných inspektorů >>