Od počátku roku 2008 mohou investoři vedle stavebního úřadu využívat také služeb autorizovaného inspektora pro zkrácené stavební řízení. Autorizovanými inspektory se mohou po složení zkoušek stát autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři.

Fungování celého institutu autorizovaného inspektora bylo ohroženo, protože MMR původně nepočítalo s finanční podporou fungování koordinační rady pro autorizované inspektory, a nedocházelo by tedy ani k autorizaci nových inspektorů. V listopadu roku 2010 proběhla jednání na MMR a ministr se rozhodl na příští tři roky uvolnit příspěvek ve výši jeden a půl milionu korun.

Koordinační rada shrnuje zkušenosti s fungováním tohoto institutu, připravuje návrhy změn souvisejících s výkonem této profese ve stavebním zákoně a plánuje založení Asociace autorizovaných inspektorů. Zavedení funkce autorizovaného inspektora je novinkou nového stavebního zákona, který platí od ledna 2007 (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 143 - 151 a Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech).

Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi ČKA a ČKAIT bylo dohodnuto, že všichni autorizovaní inspektoři (tedy i členové ČKA) budou hradit pravidelné roční poplatky na jeden společný účet spravovaný ČKAIT.
Žádáme Vás tedy o úhradu poplatku ve výši 3.000 Kč na účet č. 215950222/0300.
Pokud jste poplatek za rok 2017 již uhradil/a na účet ČKA, bude úhrada na tento účet přeposlána. 

Kompletní informace o institutu jsou na webu autorizovaných inspektorů >>

Podávání bližších informací je Koordinační rada autorizovaných inspektorů.

Seznam autorizovaných inspektorů >>