Řádné platby; neplatiči u dozorčí rady ČKA a u Stavovského soudu ČKA.


 

  • neplatiči příspěvků projednávaní na dozorčí radě ČKA
    Milena Ondráková, 273 167 483, 608 976 912

 

  • neplatiči příspěvků předaných dozorčí radou
    k projednání Stavovskému soudu ČKA

    Radka Kasalová, 257 532 430