VARIABILNÍ SYMBOLY 2020

Dovolujeme si upozornit všechny autorizované osoby, uchazeče o členství v Komoře a účastníky seminářů pořádaných Komorou na variabilní symboly, pod kterými je nutné provádět příslušné platby.

 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 1200000X (120+pětimístné číslo autorizace)

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ: 2200000X (220+pětimístné číslo autorizace)

REGISTROVANÉ OSOBY

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 81200000X (8120+pětimístné číslo autorizace)

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ: 82200000X (8220+pětimístné číslo autorizace)

AUTORIZAČNÍ SEMINÁŘE + ZKOUŠKY

320mm (320+měsíc konání semináře či zkoušky)

OSTATNÍ SEMINÁŘE

420mmdd (420+měsíc a den konání semináře)

POKUTY 

9200000X (920+pětimístné číslo autorizace)

 

Kontakt: Helena Jiříková, email: helena.jirikova@cka.cz, +420 608 975 312