Dovolujeme si upozornit všechny autorizované osoby, uchazeče o členství v Komoře a účastníky seminářů pořádaných Komorou na variabilní symboly, pod kterými je nutné provádět příslušné platby.


ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 1210000X (121+pětimístné číslo autorizace)

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ: 2210000X (221+pětimístné číslo autorizace)

REGISTROVANÉ OSOBY

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK: 81210000X (8121+pětimístné číslo autorizace)

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ: 82210000X (8221+pětimístné číslo autorizace)

AUTORIZAČNÍ SEMINÁŘE + ZKOUŠKY

321mm (321+měsíc konání semináře či zkoušky)

OSTATNÍ SEMINÁŘE

421mmdd (421+měsíc a den konání semináře)

POKUTY 

9210000X (921+pětimístné číslo autorizace)