• Pocta ČKA

  Česká komora architektů vzdává každým rokem Poctu osobnostem oboru, které se výrazně zapsaly do moderní historie české a moravské architektury. Pocta je udělována žijícím architektům, teoretikům či pedagogům, může být udělena rovněž in memoriam.

 • Přehlídka diplomových prací

  Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

 • OTTA / Otevřený think tank architektů

  Otevřená platforma pro debatu nad otázkami profesními i společenskými.

 • Ročenka ČKA

  ČKA ročně vydává čtyři čísla Bulletinu ČKA a Ročenku ČKA. Příležitostně se podílí na dalších publikacích.

 • Bulletin ČKA

  BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Plní roli komorového zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

 • Projekt CEC5

  Česká komora architektů byla součástí nadnárodního projektu CEC5 (Central Europe Concept 5), který byl zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. V současnosti je projekt již ukončen.

 • Konzultační služby

  Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti odborné konzultační služby.