• Pocta ČKA

  Česká komora architektů vzdává každým rokem Poctu osobnostem oboru, které se výrazně zapsaly do moderní historie české a moravské architektury. Pocta je udělována žijícím architektům, teoretikům či pedagogům, může být udělena rovněž in memoriam.

 • Přehlídka diplomových prací

  Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Dne 22. května 2019 vyhlásila již 20. ročník. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8. října od 17.00 hod. v prostorách ČKA (Josefská 34/6, Praha).

 • OTTA / Otevřený think tank architektů

  Otevřená platforma pro debatu nad otázkami profesními i společenskými.

 • Ročenka ČKA

  ČKA ročně vydává čtyři čísla Bulletinu ČKA a Ročenku ČKA. Příležitostně se podílí na dalších publikacích.

 • Bulletin ČKA

  BULLETIN České komory architektů je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Plní roli komorového zpravodaje. Jeho úkolem tak na jedné straně je přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory. Na straně druhé pak přináší i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

 • Projekt CEC5

  Projekt CEC5 (Central Europe Concept 5) je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov.

 • Konzultační služby

  Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti odborné konzultační služby.

 • FÓRUM ČKA

  Vzdělávací cykly ČKA navazující na aktuální témata související s výkonem profese architekta.