Bulletin je věnován tématu vzdělávání v oblasti architektury. Přináší přehled vysokých škol, které se zabývají studiem architektury, urbanismu a krajinářství, představuje rovněž důležitou otázku profesního vzdělávání státních úředníků a osvětu veřejnosti v oblasti architektury.

Bulletin 1/2014

Obálka: SOFA - Studentská obec Fakulty architektury a ARCHIP - Architectural Institute in Prague

Editor:

Hošková Zuzana, šéfredaktorka a Procházková Barbora, editorka