Téma čtvrtého Bulletin ČKA roku 2013 byly soutěže. Vyšel v prosinci 2013.

Bulletin 4/2013

"To je řečí pro pár kusů papíru." Foto: Marek Přikryl