Bulletin je věnován tématu sídlišť.

Bulletin 1/2015

Fotografie: Jaromír Čejka

Editor:

Hošková Zuzana, šéfredaktorka