Bulletin je věnován tématu Pražských stavebních předpisů.

Bulletin 2/2014

Obálka: publikace Nábytek, člověk, bydlení (S. Dlabal, E. Kittichová a kol., ÚBOK a ČSAV, 1983)

Editor:

Hošková Zuzana, šéfredaktorka a Procházková Barbora, editorka