Česká komora architektů vyhlásila 2. ročník České ceny za architekturu. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat od 18. ledna do 21. dubna 2017.


DSC06065

Držitel hlavní ceny a její finalisté budou představeni na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční na konci letošního roku. Stejně jako v úspěšném pilotním ročníku se cena ČKA opře o sedmičlennou mezinárodní porotu, odbornou akademii či celoroční a regionální propagaci architektury. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů.  

O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která v červnu 2017 do užšího okruhu vybere cca 50 nominovaných děl. Z tohoto okruhu porota následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž porota zvolí držitele hlavní ceny. Uděleny budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA. Rozdány budou rovněž mimořádné ceny, jejich laureáty navrhují partneři ceny. 

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude opět hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů.
Členem mezinárodní odborné poroty pro rok 2017 je slovinský architekt Matija Bevk, specialista na významné veřejné zakázky a architektonické soutěže. V současné době se rovněž připravuje projekt nové čtvrti v pražských Modřanech podle urbanisticko-architektonické studie ateliéru Bevk Perović Arhitekti. Dalším porotcem je architekt Jiří Oplatek, který patří mezi nejvýznamnější české architekty působící v zahraničí, konkrétně ve švýcarské Basileji. Švýcarsko bude dále reprezentovat architektka Doris Wälchli, kterou českému publiku v roce 2013 blíže představila Galerie Jaroslava Fragnera. Bezesporu výraznou osobností bude také polský architekt a ilustrátor Jakub Szczęsny. Jeho patrně nejznámější realizací je tzv. Keret House, varšavské útočiště pro spisovatele na cestách. Dům je postaven na téměř nemožném místě – uzoučké proluce ve stávající historické zástavbě v centru Varšavy, jejíž šířka se pohybuje mezi pouhými 92 a 152 centimetry! Sekci krajinářské architektury v porotě zastupuje Holanďan Eelco Hooftman, který je zakladatelem světově respektovaného krajinářského studia – GROSS.MAX. v Edinburghu. Druhou dámou v porotě bude Marianne Loof z Nizozemska, která je partnerkou velkého architektonického studia LEVS architecten v Amsterdamu. Českému publiku ji blíže představil cyklus přednášek Dutch Ladies z roku 2007, který uskutečnila Fakulta architektury ČVUT v Praze.
Slovenská republika bude mít své zastoupení v podobě architekta Lubomíra Závodného, který má bohaté zkušenosti s porotováním podobných soutěžních přehlídek a současně je také držitelem několika slovenských oborových ocenění. 

Akademie České ceny za architekturu

Jako velmi významný institut se v pilotním ročníku ceny ukázala být Akademie České ceny za architekturu. Ta zahrnuje více než 300 českých architektů, teoretiků či publicistů včetně finalistů České ceny za architekturu 2016. Úloha Akademie spočívá v tom, že kromě děl, jež přihlásí autoři sami, aktivně vyhledává díla dosud nepřihlášená a vyhlašovatele na ně upozorní. Tímto krokem je pokryta maximální šíře domácí architektonické produkce za dané období. V loňském roce akademie vytipovala 163 projektů, jejichž autory Česká komora architektů na doporučení Akademie následně vyzvala k přihlášení do soutěže. Mezi nominovanými projekty, které se z úctyhodného počtu 475 přihlášených děl probojovaly do užšího výběru poroty, jich pak více než polovina pocházela právě z doporučení akademiků. V gesci Akademie jsou rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architektury. Nominací na toto ocenění v loňském ročníku bylo 53, jejich seznam je k dispozici na webu ceny stejně tak jako jmenný seznam akademiků.

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?

Do soutěžní přehlídky mohou v roce 2017 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o stavby postavené od ledna 2012 až do prosince 2016. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském ročníku dostala do užšího okruhu 63 nominací. Česká komora architektů i nadále pokračuje v bezplatné registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Elektronickou evidencí staveb rovněž zanikají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod. Na rok 2017 Česká komora současně chystá regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2016, tak s budoucími nominovanými díly za rok 2017. 

Porota ocenila drobné projekty i velké investice - záznam ze slavnostního galavečera 7. 11. 2016, Jatka78

Srdce poroty a Hlavní cenu získal nevelký projekt Zen-Houses (2015) spojující bydlení a pracovní prostor pro své tvůrce – architekty Petra Stolína a Alenu Mičekovou. Liberecké domy-dvojčata na první pohled vynikají především konstrukčně oddělenými objekty pro odpočinek a pro práci a také svým ojedinělým konceptem založeným na co nejjednodušší formě bydlení. Ta se ukazuje zejména v užití výrobních modulů SIP (Stuctural Insulated Panel), jež se opakovaně promítají do konstrukce domů. Oba domy při zachování šířky pouhé 3 metry přitom nepůsobí vůbec stísněně, ale naopak velmi vzdušně a otevřeně. Porota ve své zprávě uvádí: „Jen jedna práce ale vynikla nad všechny ostatní, a tím je Zen-Houses – ateliér a dům v Liberci. Prostý, ekonomický a nenáročný projekt je charakterizován specifičností své lokace, schopností na toto prostředí reagovat, svou naprostou unikátností i vytrvalou snahou provokovat a sebejistě zkoušet nové principy i za cenu případných chyb. Díky tomu všemu Zen-Houses dokázal uspět a bezesporu se tak jedná o vynikající dílo, o stavbu se skutečnou ambicí pokoušet hranice a stát se vzorem pro mnohé z nás.“

Harmonogram 2. ročníku České ceny za architekturu

18. ledna 2017                               Tisková konference – Vyhlášení 2. ročníku ČCA 2017

                                                       Otevření přihlášek realizací do ČCA 2017

2. března 2017                              Vernisáž výstavy ČCA 2016, Galerie architektury Brno

3. března – 2. dubna 2017             Výstava ČCA 2016, Galerie architektury Brno

31. března 2017                             Ukončení přijímání podnětů na přihlášení realizací od Akademie ČCA

21. dubna 2017                             Ukončení přihlášek do ČCA 2017

                                                       Ukončení přijímání nominaci na Výjimečný počin od Akademie ČCA

24. dubna – 31. května 2017          Hlasování mezinárodní poroty o nominovaných projektech ČCA 2017

Červen 2017                                  NOMINAČNÍ VEČER ČCA 2017

                                                       Architekti na jedné lodi

Červen – říjen 2017                       Jednání poroty ČCA 2017 v ČR, výběr finalistů a držitele hlavní ceny ČCA 2017                                             Hlasování Akademie ČCA o cenách za Výjimečný počin                                                                                        Výběr držitelů mimořádných cen

 Listopad 2017                              GALAVEČER ČCA 2017

                                                       Výstava ČCA 2017

Kontaktní osoby pro ČCA

Koordinace ČCA, jednání s partnery
Marie Špačková, pověřená řízením kanceláře ČKA a sekretář ČKA 

+420 727 812 736, +420 608 975 312

Přihlášky, Akademie ČCA, mezinárodní porota
Tereza Michalová, projektový manažer ČCA

+420 731 508 028 

Kontakt pro média
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA
zuzana.hoskova@cka.cz
+420 608 427 516, +420 608 976 925

SLEDUJTE Českou cenu za architekturu
Na portálu ČKA a na Facebooku.