Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti odborné konzultační služby.


Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik

Ceník
- pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného ČKA.)
- pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.
- pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

KontaktMgr. Eva Faltusová