Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti odborné konzultační služby.


Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik

KontaktMgr. Eva Faltusová