Sídlo České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1, dne 20. listopadu 2013, 17 - 20 hodin.


aia logo book antique

Termín: 20. listopadu 2013, 17-20 h

Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc

Moderátor: Jaroslav Šafer, člen představenstva ČKA, architekt s devatenáctiletou zahraniční praxí v Anglii a Austrálii

Účastníci panelové diskuze: Ladislav Lábus (HFAIA), Petr Bílek (AIA), Tomáš Bitnar (AIA) a Otto Dvořák (AIA)

Pořadatel: ČKA

Panelová diskuze s českými členy The American Institute of Architects (AIA) nastínila působení a vliv této organizace. Mezi účastníky diskuse nechyběl ani nově zvolený děkan FA ČVUT a první český čestný člen organizace (HFAIA) Ladislav Lábus, kterého ČKA před rokem k tomuto velkému uznání jeho profesní kvality doporučila.

Materiál z jednání bude doplněn.

 

OTTA AIA construction