Hlavní téma rozpravy byla Architektura a politika. Akce se zúčastnili jak architekti, tak politici.


Diskusního setkání se tentokrát kromě architektů a dalších odborníků dne 26. června 2014 v Praze zúčastnili i zástupci politických stran a měst a obcí.
Jak politici vnímají téma architektury, tedy péči o kulturní prostředí, co jim v této oblasti chybí a jakou spolupráci by případně uvítali od architektů a České komory architektů?

Další diskutované okruhy byly: Jak vnímají politici architekturu? Je to kulturní nadstavba nebo synonymum pro veškeré kulturní prostředí, ve kterém žijeme? Mají politici o architekturu pečovat? Je nebo má být architektura politické téma? Co je to Politika architektury? Je architektura tématem podzimních komunálních voleb? Co politici očekávají od architektů a ČKA? Co je úkolem ČKA?

Zápis ke stažení >>
Tisková zpráva ČKA >>