Dne 27. února 2014 se v pobočce brněnské kanceláře uskutečnila diskuze se zástupci orgánů České komory architektů (ČKA) o dalším směřování ČKA. Jednalo se o další diskusní setkání ze série OTTA. Hlavními tématy byly smysl a forma komunikace v ČKA, budoucnost profese a strategie ČKA, která je dlouhodobým plánem ČKA a vizí do budoucnosti. Určuje základní směřování a polohu Komory ve společnosti.


OTTA - Strategie ČKA _obrázek IOTTA - Strategie ČKA _obrázek IIIOTTA - Strategie ČKA _obrázek IV

 

Průběh jednání

Na úvod Petr Lešek konstatoval stav: ČKA je zřízena zákonem a její práce se přesně zákonem řídí. V prvním kole pak vyzval přítomné, aby se vyjádřili, zda s touto premisou souhlasí, nebo by chtěli, aby činnost ČKA šla nad rámec zákona, či naopak aby byl rozsah zákonného zmocnění omezen.

Dle jedné připomínky ČKA rozsah zákona dostatečně nenaplňuje. Další připomínky vyjádřily názor, že zákonem se těžko bude hýbat tak, jak bychom si přáli (Petr Lešek upozornil, že v tomto roce dle MMR má dojít ke změně zákona 360). Převážil souhlas se současným nastavením zákonného pověření.

Následně se diskutovaly problémy dle jednotlivých mluvčích.

Důležitost osvěty jako tématu dlouhodobého, kterému je potřeba se právě proto věnovat. Problém dumpingových cen. Následovala debata o možnostech ČKA ovlivnit stanovování cen. Byl vyzdvihnut nezávislý ceník projekčních prací, který by stejně jako u stavebních prací používali veřejní zadavatelé. A upozorněno na fakt, že na ČKA se obracejí veřejní zadavatelé s žádostí o pomoc v argumentaci v případě podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, neboť se bojí následků takových projektů. Intenzivně zaznělo, že je potřeba se rozhodnout zda je ČKA úřad, či klub. Petr Lešek upozornil, že takové rozdělení je vágní, a že zásadní je dohoda nad konkrétní náplní bodů zákonného pověření. Bylo diskutováno téma počtu studentů VŠ obor architektura s tím, že větší počet znamená snížení kvality a větší tlak na nízké ceny v oboru.

Petr Lešek rozdal pracovní materiál ke Strategii a poprosil o probírání po bodech dle zákonného pověření ČKA. Debata se soustředila zejména na body a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí a b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního  plánování.

Časté bylo vyjádření nedůvěry k osvětové funkci ČKA. Petr Lešek upozornil na sdělení politiků z jednání s nimi: působte na veřejnost, aby působila na politiky. Velkou část debaty na sebe přitáhl web. Zazněl názor, že za peníze věnované na web mohla být provedena důležitější práce a že web je výrazem časově omezená záležitost a za 5 let bude starý web zase in. Petr Lešek upozornil, že problém starého webu bylo míchání intranetu a extranetu při malé uživatelské vstřícnosti k vnějšímu prostředí. Zásadní pozornost na sebe přitáhla část s osobními prezentacemi členů, která je považována za problém, neboť není kontrolovatelné, co se na webu objeví. Padl názor, že stačí odkazy na weby jednotlivých členů. Petr Lešek upozornil, že nápad je převzat ze Švýcarského webu.

V části b) byl hlavním tématem problém městských architektů. Panuje skepse nad tím, jak si s funkcí poradí česká nátura. Jsou vnímány dva okruhy - zákonná síla hlavního architekta a jeho mimozákonné působení (soutěž o návrh, propagace profese).

Posledním tématem byla otázka možnosti volby na dálku (korespondenčně, internetově, pomocí volitelů) a počtu členů v orgánech a pracovních skupinách (nebylo shledáno podstatným).

 

Závěry ze setkání

-          je důležité se věnovat lobingu mezi politiky, navzdory malé šanci na úspěch

-          je důležité, aby na webu existoval intranet a extranet

-          je důležité propagovat soutěže o návrh a výsledky z nich

-          je důležité, aby existovala silná Národní cena za architekturu jako propagační nástroj

-          je důležité věnovat se městským architektům, a to sestavením náplně jejich práce, jejich podporou    jako propagátory kvalitní architektury a soutěže o návrh a kromě toho se věnovat přípravě názoru na jejich zákonné ukotvení

-          je důležité dostat výsledky soutěží o návrh do médií

-          je důležité vydávat stanoviska za ČKA ke kauzám, ale soustředit se na porušení zákonů a vyvarovat se hodnocení

-          není důležitý počet členů orgánů

-          panuje obava z možnosti prezentování jednotlivých členů na webu ČKA - bude tam vše včetně hrůz, nebude ochota to naplňovat.

 

Na závěr poprosil David Mikulášek o debatu na téma odvolaného předsedy. Zazněl názor, že došlo k poškození pověsti ČKA, a to na archiwebu. Podle jiného názoru to je odrazem celkově vyhrocené situace v profesi a odradí to od kandidatury potencionální zájemce. Petr Lešek sdělil, že se podle něj jedná o selhání jednotlivce, a že systém se ukázal tak silný, že je schopen se s chybou vypořádat.

Vzešla prosba na zaslání Strategie v digitální podobě.

V úterý 25. března 2014 proběhla diskuse OTTA na stejné téma v Praze v Josefské ulici na ČKA.