Systém sídelní zeleně představuje nový pojem v procesu územního plánování, který zavedl stavební zákon z r. 2006. Diskuse OTTA o problémech s jeho použitím v praxi.


OTTA na téma "Systém sídelní zeleně" se konal dne 15. května 2014 v Praze.
Garanty akce byli Vladimír Mackovič, Darek Lacina a Jana Kohlová.

Anotace: „Systém sídelní zeleně představuje nový pojem v procesu územního plánování, který zavedl stavební zákon z r. 2006. Diskuze se zaměří na problémy, které souvisí s jeho promítáním do návrhů územních plánů a problémy s jeho aplikací v navazujících podrobnějších dokumentech.“

Program OTTA „Systém sídelní zeleně v územním plánu“

1. Úvod
a. důvody a cíle pořádání OTTA na téma „Systém sídelní zeleně v územním plánu“
b. vstupní informace o anketním šetření

2. Pojem Systém sídelní zeleně

3. Rekapitulace možností územního plánu řešit zeleň

4. Rámcové vymezení tematických okruhů k diskusi na základě výsledků ankety
a. Jaké jsou důvody a cíle řešit sídelní zeleně na úrovni územního plánu?
b. Proč je nezbytné přistupovat k zeleni jako k systému?
c. Jakou míru podrobnosti má mít řešení zeleně na úrovni územního plánu?

5. Moderovaná diskuse přítomných k jednotlivým tematickým okruhům

ZÁVĚRY z diskuse OTTA na téma „Systém sídelní zeleně v územním plánu“ >>

Zápis z průběhu workshopu >>