Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Komora přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství a k propagaci architektury směrem k veřejnosti.

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách v daném školním roce. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.


Harmonogram

Přihlášení do soutěžní přehlídky: od 11. 5. 2015 do 15. 7. 2015 do 15,00 hod
Odevzdání soutěžních návrhů: do 15. 7. 2015 do 15,00 hod
Zasedání poroty: srpen 2015
Vyhlášení výsledků: září 2015
Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

Dokumenty, které jsou k dispozici k 16. ročníku

Soutěžní podmínky >>
Přihláška >>
Šablona A1 >>

Další informace poskytne

Iveta Königsmarková, sekretář přehlídky, iveta.konigsmarkova@cka.cc, 273 167 484