Česká komora architektů byla součástí nadnárodního projektu CEC5 (Central Europe Concept 5), který byl zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. V současnosti je projekt již ukončen.

Podstatnou pomoc při sběru a vyhodnocování informací o trvalé udržitelnosti veřejných budov přestavuje  evropský certifikační nástroj s názvem CESBA (Common European Sustainable Building Assessment). Čeští odborníci jej v rámci zmíněného programu CEC5 upravili a lokalizovali tak, aby vyhovoval kontextu českého prostředí. Nástroj je dostupný od 1. ledna 2015 na webových stránkách programu CEC5, dále na platformě wiki.cesba.eu.

V měsíci září 2014 proběhly semináře CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ, které pořádala Česká komora architektů ve spolupráci s Krajem Vysočina a Energetickou agenturou Zlínského kraje na čtyřech místech ČR v rámci projektu CEC5.

Tisková zpráva - Nová evropská metodika monitoruje energetickou efektivitu a ekologičnost veřejných budov >>
27. října 2014

CESBA_logo

 www.cesba.eu

CEC5_logo