Projekt CEC5 (Central Europe Concept 5) je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov.

Projekt CEC5 je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. Pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov bude použit nástroj ENERBUILD. Sedm partnerů projektu zrealizuje demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení požadované kvality. Součástí projektu budou školení pro odborníky z oblasti stavebnictví, architektury a státní správy.
www.projectcec5.eu

V měsíci září 2014 proběhly semináře CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ, které pořádala Česká komora architektů ve spolupráci s Krajem Vysočina a Energetickou agenturou Zlínského kraje na čtyřech místech ČR v rámci projektu CEC5.

Tisková zpráva - Nová evropská metodika monitoruje energetickou efektivitu a ekologičnost veřejných budov >>
27. října 2014

CESBA_logo

Přidejte se k iniciativě CESBA !

CEC5_logo