Česká komora architektů ve spolupráci s Krajem Vysočina a Energetickou agenturou Zlínského kraje uspořádala na čtyřech místech ČR v rámci projektu CEC5 semináře CESTA K UDRŽITELNÉMU STAVĚNÍ.


První ze seminářů se konal dne 2. září 2014 v Ostravě (foto).
Poslední školení se konalo v úterý 30. září 2014 v Jihlavě.

Seminář byl určen všem, kdo se zajímají o kvalitu a dlouhodobou udržitelnost prostředí, které nás obklopuje, kdo jsou v profesní či společenské roli, v rámci které mohou ovlivnit způsob výstavby, a tedy ve výsledku kvalitu vystavěného prostředí.

Seminář poskytl všeobecné informace, jakým způsobem výstavba a užívání budov ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme, a jakým způsobem tento proces může ovlivnit jednotlivec ze své profesní či společenské pozice. Aktuální informace o přístupech k udržitelnému stavění z celostního pohledu.

CESBA_logo

Expertům byla určena odborná část školení o nástroji CESBA, který byl vyvinut v rámci evropského projektu CEC5 a je určen pro přípravu, projektování, výstavbu a hodnocení míry udržitelnosti budov. Účastníci obdrželi samotný nástroj CESBA a návod, jak s nástrojem pracovat.

Na semináře navázala pro zájemce prohlídka demonstračních budov (v místech konání v Ostravě a Jihlavě).  Semináře byly realizovány v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Pro účastníky byly zcela zdarma. Podrobnosti o seminářích naleznete v pozvánce či informace o projektu v odkazech:
www.projectcec5.eu, http://wiki.cesba.eu/.   

Pozvánka s termíny, strukturou školení a programem >>

Materiály k seminářům:
Prezentace >>
Školení CESBA (8MB) >>
Synergie CESBA >>

CEC5_logo