Pro potřeby zveřejňování zásadních informací souvisících s činností Komory, s právy a povinnostmi autorizovaných osob a s výkonem jejich povolání, vydává Komora Ročenku ČKA.


 

Ročenka ČKA vychází jedenkrát do roka, obvykle v době po konání řádné valné hromady.

Každou Ročenku je možno stáhnout v PDF nebo přečíst on-line.