Zákon č. 360/1992 Sb.

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Odkaz na zákon >>

Vnitřní řády ČKA

- Profesní a etický řád
- Organizační, jednací a volební řád
- Disciplinární a smírčí řád
- Soutěžní řád
- Jednací řád valné hromady ČKA
- Autorizační řád 2015 - platný od 29. prosince 2014
- Autorizační řád - starý

Odkaz na vnitřní řády >>