Fakturační údaje
Česká komora architektů
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00
IČ: 45 76 93 71
DIČ: CZ45 76 93 71
Zapsaná v registru ekonomických subjektů u Českého statistického úřadu na základě zákona č. 360/1992 Sb.

Číslo účtu: 279316984/0300, ČSOB
Identifikátor datové schránky: x6gaeud

Telefonní čísla

(+420) 273 167 480 - recepce

(+420) 257 532 430 - ředitelka Kanceláře

(+420) 608 975 312 - členské příspěvky, pojištění

(+420) 211 152 675 - Stavovský soud

(+420) 273 167 483 - Dozorčí rada, Autorizační rada, autorizace

(+420) 273 167 486 - office manager

(+420) 771 126 426 - manager akcí

(+420) 273 167 481 - právní oddělení

(+420) 778 755 235 - celoživotní profesní vzdělávání, autorizační zkoušky, koordinátor PS Digitalizace, PS Krajinářská architektura, PS Památková péče, PS Sport, PS Standardy a honoráře, PS Udržitelnost, PS Urbanismus        

(+420) 513 039 101 - soutěže, tisková mluvčí

(+420) 773 765 416 - správa webu 

Úřední hodiny Kanceláře ČKA
Po, St, Čt - 8:00 až 16:00 hod.
Út - 8:00 až 17:00 hod.
Pá - 8:00 až 15:00 hod.

Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

kancelar praha

Mapa Praha

Kancelář ČKA - Brno
Adresa: Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00

kancelar brno

Mapa Brno

 • Kancelář ČKA

  Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

 • Sekretář ČKA

  Sekretář ČKA se účastní jednání představenstva a jednání s orgány veřejné správy, zejména s Úřadem vlády, ministerstvy, Poslaneckou sněmovnou ČR, Senátem ČR a spravuje pro tato jednání odborné podklady a výstupy.

 • Samosprávné orgány

  Představenstvo, dozorčí rada, Autorizační rada a Stavovský soud ČKA.

 • Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují. Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.