Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

Kancelář ČKA - Brno
Adresa: Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00

Úřední hodiny Kanceláře ČKA
Po, St, Čt - 8:00 až 16:00 hod.
Út - 8:00 až 17:00 hod.
Pá - 8:00 až 15:00 hod.

Fakturační údaje
IČ: 45 76 93 71
DIČ: CZ45 76 93 71
Číslo účtu: 279316984/0300, ČSOB
Identifikátor datové schránky: x6gaeud


Dagmar Mošnerová

Dagmar Mošnerová
ředitelka Kanceláře ČKA
manager České ceny za architekturu


Daniela Rybková

Daniela Rybková
zástupkyně ředitelky Kanceláře ČKA
právní poradce představenstva ČKA
právní poradna

Milan Kopeček

Milan Kopeček
Sekretář ČKA

Eva Faltusová

Eva Faltusová
právní poradce Stavovského soudu ČKA
pracovní skupina Legislativa
právní poradna

Helena Jiříková

Helena Jiříková
členské příspěvky
profesní pojištění

Marek Job

Marek Job
manager akcí ČKA

Radka Kasalová

Radka Kasalová
Stavovský soud ČKA

Miroslava Kralovičová
agenda recepce

Milena Ondráková

Milena Ondráková
Dozorčí rada ČKA
Autorizační rada ČKA
autorizace; databáze ČKA

Jiří Plos

Jiří Plos
právní poradce

Monika Pohanková

Monika Pohanková
office manager

Kateřina Slaná

Kateřina Slaná
celoživotní profesní vzdělávání ČKA
záštity ČKA
autorizace
koordinátor PS Digitalizace, PS Krajinářská architektura, PS Památková péče, PS Sport, PS Standardy a honoráře, PS Udržitelnost, PS Urbanismus

Milan Svoboda

Milan Svoboda
konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek

Ludmila Ševčíková

Ludmila Ševčíková
webmaster
sekretář PS Vzdělávání, PS Zahraniční aktivity

Barbora Veselá

Barbora Veselá
právní poradce Dozorčí rady ČKA
supervize soutěžních podmínek
právní poradna
porota České ceny za architekturu

Tereza Zemanová

Tereza Zemanová
tisková mluvčí
soutěže a veřejné zakázky