Kancelář Komory je pomocným výkonným orgánem Komory a administrativně zajišťuje plnění úkolů uložených Komoře zákonem.

Kancelář ČKA - Praha
Adresa: Josefská 34/6, Praha 1 - 118 00

Telefonní čísla
(+420) 273 167 480 - recepce

(+420) 257 532 430 - ředitelka Kanceláře

(+420) 608 975 312 - členské příspěvky, pojištění

(+420) 211 152 675 - Stavovský soud

(+420) 273 167 483 - Dozorčí rada, Autorizační rada, autorizace

(+420) 273 167 484 - Česká cena za architekturu

(+420) 273 167 486 - office manager

(+420) 771 126 426 - manager akcí

(+420) 273 167 481 - právní oddělení

sidlo_CKA_Praha

Mapa Praha

Kancelář ČKA - Brno
Adresa: Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00

Telefonní čísla
(+420) 542 211 809 - celoživotní profesní vzdělávání, autorizační zkoušky         

(+420) 513 039 101 - soutěže, tisková mluvčí

(+420) 773 765 416 - správa webu ČKA

Kancelar_Brno_1114Mapa Brno

Úřední hodiny Kanceláře ČKA
Po, St, Čt - 8:00 až 16:00 hod.
Út - 8:00 až 17:00 hod.
Pá - 8:00 až 15:00 hod.

Fakturační údaje
IČ: 45 76 93 71
DIČ: CZ45 76 93 71
Číslo účtu: 279316984/0300, ČSOB
Identifikátor datové schránky: x6gaeud


Dagmar Mošnerová

Dagmar Mošnerová
ředitelka Kanceláře ČKA
manager České ceny za architekturu


Daniela Rybková

Daniela Rybková
zástupkyně ředitelky Kanceláře ČKA
právní poradce představenstva ČKA
právní poradna

Eva Faltusová

Eva Faltusová
právní poradce Stavovského soudu ČKA
pracovní skupina Legislativa
právní poradna

Milan Kopeček

Milan Kopeček
Sekretář ČKA

Monika Pohanková

Monika Pohanková
office manager

Tereza Piričová

Tereza Piričová
agenda recepce

Helena Jiříková

Helena Jiříková
členské příspěvky
profesní pojištění

Radka Fořterová

Radka Fořterová
Creative Manager
koordinátor České ceny za architekturu
webmaster České ceny za architekturu


Milena Ondráková

Milena Ondráková
Dozorčí rada ČKA
Autorizační rada ČKA
autorizace; databáze ČKA

Radka Kasalová

Radka Kasalová
Stavovský soud ČKA

Jiří Plos

Jiří Plos
právní poradce

Marek Job

Marek Job
manager akcí ČKA
sekretář PS Krajinářská architektura, PS Urbanismus, PS Udržitelnost, PS Památková péče, PS Digitalizace, PS Standardy a honoráře

Tereza Zemanová

Tereza Zemanová
tisková mluvčí
soutěže a veřejné zakázky

Kateřina Slaná

Kateřina Slaná
celoživotní profesní vzdělávání ČKA
záštity ČKA
burza práce
autorizace

Ludmila Ševčíková

Ludmila Ševčíková
webmaster
sekretář PS Vzdělávání, PS Zahraniční aktivity