V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav, platí do 28. 3. 2021 následující omezení pro výkon povolání architektů:

  • není povoleno poskytovat služby v provozovnách, tj. nelze se s klienty osobně scházet v kanceláři;
  • na pracovišti je nutno užívat zakrytí obličeje ochranným prostředkem (respirátorem např. FFP2, KN 95) a zaměstnavatelé mají povinnost vybavit těmito pomůckami pracovníky pro každou pracovní směnu, pokud přichází do kontaktu s dalšími osobami;
  • provádění práce v kanceláři je obecně dovoleno; zaměstnavatelé mají však povinnost využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.
  • provádění staveb není omezeno.

Další informace sledujte na webu MV ČR a zde:  https://covid.gov.cz

Tým kanceláře ČKA

Kontakty na zaměstnance kanceláře