Portrait

Funkce

celoživotní profesní vzdělávání ČKA
záštity ČKA
burza práce
autorizace

Kontakt

(+420) 778 755 235
(+420) 542 211 809
katerina.slana@cka.cz