Portrait

Funkce

celoživotní profesní vzdělávání ČKA
záštity ČKA
burza práce
autorizace

Kontakt

Kateřina Slaná

(+420) 542 211 809
katerina.slana@cka.cz