Portrait

Funkce

celoživotní profesní vzdělávání ČKA
záštity ČKA
autorizace
koordinátor PS Digitalizace, PS Krajinářská architektura, PS Památková péče, PS Sport, PS Standardy a honoráře, PS Udržitelnost, PS Urbanismus

Kontakt

(+420) 778 755 235
(+420) 542 211 809
[email protected]