Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

Složení PS

Předseda: Jan Kasl
Členové: Radmila Fingerová, David Hlouch, Pavel Hnilička, Patrik Hoffman, Radek Kolařík, Ivan Plicka, Jaroslav Šafer

Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu. 

 

 

Jan Kasl

Jan Kasl
předseda Grémia České ceny za architekturu

Radmila Fingerová

Radmila Fingerová
členka Grémia České ceny za architekturu

David Hlouch

David Hlouch
člen Grémia České ceny za architekturu

Patrik Hoffman

Patrik Hoffman
člen Grémia České ceny za architekturu

Pavel Hnilička

Pavel Hnilička
člen Grémia České ceny za architekturu

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen Grémia České ceny za architekturu

Ivan Plicka

Ivan Plicka
člen Grémia České ceny za architekturu

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen Grémia České ceny za architekturu