Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

Složení PS

Předseda: Ivan Plicka
Členové: David Hlouch, Pavel Hnilička, Patrik Hoffman, Jan Kasl, Radek Kolařík, Klára Salzmann, Jaroslav Šafer

Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu. 

 

 

Ivan Plicka

Ivan Plicka
předseda Grémia České ceny za architekturu

David Hlouch

David Hlouch
člen Grémia České ceny za architekturu

Patrik Hoffman

Patrik Hoffman
člen Grémia České ceny za architekturu

Pavel Hnilička

Pavel Hnilička
člen Grémia České ceny za architekturu

Jan Kasl

Jan Kasl
člen Grémia České ceny za architekturu

Radek Kolařík

Radek Kolařík
člen Grémia České ceny za architekturu

Klára Salzmann

Klára Salzmann
členka Grémia České ceny za architekturu

Jaroslav Šafer

Jaroslav Šafer
člen Grémia České ceny za architekturu