Portrait

Funkce

člen Grémia České ceny za architekturu

Pozice

  • 04/2013 člen představenstva ČKA
  • 08/2013 člen PS Vzdělávání
  • 04/2011 člen PS Územní plánování, urbanismus a krajina

Kontakt

doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Dr. Zikmunda Wintra 16
160 00 Praha 6

(+420) 603 108 869
RKAW s.r.o.
[email protected]
www.rkaw.cz