Portrait

Funkce

členka Grémia České ceny za architekturu

Kontakt

Ing. Radmila Fingerová
Kačení 6
772 00 Olomouc
+420 728 400 541
[email protected]