Pracovní skupina se věnuje problematice digitalizace a elektronizace stavebnictví ve všech oblastech se zaměřením na práci architekta, včetně projektování metodou BIM.

Složení PS

 

Předseda: Aleš Marek

Členové: Jan Kasl, Milan Kopeček, David Hlouch, David Mateásko, Jaromír Hainc, Jiří Čtyroký, Vladimír Martínek, Lucie Martínková, Čestmír Kříž


Koordinace skupiny: Marek Job, marek.job@cka.cz

Pracovní skupina Digitalizace polupracuje s MMR a PS ČR při vytváření Novely stavebního zákona, vč. prováděcích vyhlášek a formátu a struktury dat, a při tvorbě Zákona o BIM a vystavěném prostředí.

Dále spolupracuje s MPO a Českou Agenturou pro Standardizaci při vypracování Koncepce BIM v ČR a tvorbě Smluvních standardů pro BIM.

Vypracovala a aktualizuje datový a nedatový standard informačního modelu BIM pro jednotlivé Fáze služeb podle Standardů služeb architekta.

Ve spolupráci s FA ČVUT zajišťuje kurs Celoživotního vzdělávání: BIM pro architekty.

PS koordinuje své aktivity s ČKAIT.

 

Aleš Marek

Aleš Marek
předseda PS Digitalizace

Jan Kasl

Jan Kasl
člen PS Digitalizace

Milan Kopeček

Milan Kopeček
člen PS Digitalizace

David Hlouch

David Hlouch
člen PS Digitalizace

David Mateásko

David Mateásko
člen PS Digitalizace

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen PS Digitalizace

Jiří Čtyroký
člen PS Digitalizace

Vladimír Martínek
člen PS Digitalizace

Lucie Martínková
členka PS Digitalizace

Čestmír Kříž
člen PS Digitalizace