Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Složení PS

Předseda: Petr Velička

Členové: Marek Holán, Matouš Jebavý, Tomáš Popelínský, Ondřej Remeš, Jiřina Zemanová 

Koordinace: Marek Job,

Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

Pracovní skupina byla založena v roce 2010. 

Návrh strategie ČKA pro „Zelenou infrastrukturu“ v České republice >>

 

Petr Velička

Petr Velička
předseda pracovní skupiny ČKA

Marek Holán
člen pracovní skupiny ČKA

Matouš Jebavý
člen pracovní skupiny ČKA

Tomáš Popelínský
člen pracovní skupiny ČKA

Ondřej Remeš
člen pracovní skupiny ČKA

Jiřina Zemanová
členka pracovní skupiny ČKA