Funkce

předseda pracovní skupiny ČKA

Kontakt

Ing. Ondřej Remeš
Bieblova 20
613 00 Brno
774 153 877
remes.ondrej@typha.cz
www.typha.cz