Funkce

člen pracovní skupiny ČKA

Kontakt

Ing. Tomáš Popelínský
Rokycanova 65
615 00 Brno
tpopelinsky@gmail.com