Rok 2021 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2020 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2019 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2018 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2017 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2016 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2015 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2014 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2013 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2012 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2011 - Pracovní skupina Krajinářská architektura

Rok 2010 – Pracovní skupina Krajinářská architektura

Příloha: 1. Dům Mořina - arch.Holubec, 2. Rozsudek Krajinný ráz - dr.Plos, 3.CHKO Slavkovský les - Ing.Dittert

Rok 2009 - Iniciativní skupina Krajinářská architektura