Portrait

Funkce

člen PS Legislativa

Bio

Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé (1976); absolutorium na filosofické fakultě UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky / zaměření dějiny a teorie architektury (1985). V letech 1990–1994 působil jako vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby a architektury, obor teorie architektury a urbanismu, prostorového (územního) plánování, teorie práva a legislativa v uvedené sféře (VÚVA); v letech 1992–1994 jako ředitel ústavu; v letech 1993–2005 byl ředitelem Kanceláře a sekretářem České komory architektů, od roku 2005 do roku 2012 sekretář ČKA; nyní právní poradce. Působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT Praha [obor právo (od roku 2000) a obor U-II–vývoj urbanismu (od roku 2008)], na Fakultě umění a architektury TU Liberec [obor právo I+II a obor stavba měst I-II (obé od roku 1994)]; na Škole architektury AVU Praha a VŠUP externí přednášky (obor právo a teorie architektury); odborná výzkumná, publikační, přednášková a expertní konzultační činnost v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového/územního plánování včetně strategického plánování obcí, měst a regionů, právo se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů včetně problematiky autorskoprávní, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny a organizaci a výkon veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem; spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování a v dalších uvedených oborech.

Kontakt

JUDr. PhDr. Jiří Plos

(+420) 257 532 285
[email protected]