Česká komora architektů obdržela oficiální stanovisko iniciativní skupiny Architekti olympijským hrám k aktuálnímu stavu přípravy LOH v Praze.


Stanovisko IS AOH k přípravám LOH v Praze. Viz též Bulletin ČKA 4/2007.