Pracovní skupina se věnuje rozvoji webových stránek České komory architektů, na něž mohou v budoucnu navázat další úkony spojené s působností v rámci různých komunikačních kanálů a platforem.

Složení PS

 

Předseda: Milan Kopeček

Členové: David Hlouch, Petr Lešek

Koordinace skupiny: Ludmila Ševčíková,

Milan Kopeček

Milan Kopeček
předseda PS Média

David Hlouch

David Hlouch
člen PS Média

Petr Lešek

Petr Lešek
člen PS Média