Dne 23. 11. 2007 se uskutečnilo setkání se zástupkyní ČNI Ing. Janou Písteckou, ředitelkou úseku obchodních a informačních služeb.


Zástupci ČKA Jan Vrana, Jan Dvořák a Michal Crkva schůzku svolali za účelem dohody o možném rozšíření přístupu architektů k některým dalším ČSN.

Během jednání byly projednávány tyto body:

1. Zástupci ČKA tlumočili ČNI žádost svých členů – zahradních architektů a krajinářů, aby byla zpřístupněna skupina norem (převážně řada 83). Ing. Pístecká konstatovala, že taková dohoda je možná za předpokladu adekvátního nárůstu uživatelů z řad členů ČKA. Zástupci ČKA zašlou písemnou žádost na ČNI s konkrétními požadavky.

2. Zástupci ČKA dále tlumočili ČNI některé zkušenosti uživatelů s provozem systému. Jedná se hlavně o možnost vytištění částí ČSN či vybraných pasáží. Ing. Pístecká postoupí přiložený dopis s připomínkami odbornému pracovníkovi k vyjádření. V roce 2008 jsou plánovány úpravy a zkvalitnění služeb.

3. ČNI velmi zajímá zpětná vazba na uživatele a předpokládá, že bude i nadále probíhat vzájemná komunikace mezi profesními organizacemi a ČNI.

Zapsal Jan Vrana