Ve dnech 21. - 22. ledna 2018 se ve švýcarském Davosu uskutečnila konference evropských ministrů kultury na téma kvalitní stavební kultury (high-quality Baukultur), jako součásti kvality života obyvatel současné Evropy.

Konference ministrů kultury předcházela výroční schůzi Světového ekonomického fóra (WEF) a uskutečnila se u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví. S názvem Na cestě ke kvalitní stavební kultuře pro Evropu se zaměřila na zásadní úlohu, kterou kultura hraje jak v oblasti péče o historickou architekturu, tak v tvorbě nových staveb v sídlech i krajině.

Diskuse se zaměřovala zejména na způsoby a možnosti, jak vytvářet a podporovat kvalitní stavební kulturu.

Konference se zúčastnilo přes třicet ministrů kultury a jejich zástupců z evropských i mimoevropských zemí i zástupci mezinárodních a neziskových organizací. Dvoudenní jednání bylo završeno přijetím společné deklarace. Jednání se účastnili i zástupci MK ČR.

Davoská deklarace je vyjádřením úsilí ministrů kultury dosáhnout vysoce kvalitní úrovně stavební kultury, která zásadním a mnohovrstevným způsobem ovlivňuje životy lidí. Zdůrazňuje společnou zodpovědnost států, nevládních organizací a soukromého sektoru. Ministerstva kultury jednotlivých zemí se zavázala šířit myšlenky a principy deklarace nejen v rámci vlád, ale mezi všechny účastníky procesů plánování a výstavby, stejně jako v široké veřejnosti.

Česká komora architektů považuje dokument za důležitý další krok v návaznosti prosazování kvality stavební kultury, o kterou dlouhodobě usiluje.

Davoská deklarace ke stažení zde.