Portrait

Funkce

člen PS Památková péče

Kontakt

Ing. arch. Jan Falta
Na Úvoze 1221
500 08 Hradec Králové
[email protected]