Portrait

Funkce

předseda PS Památková péče

Pozice

  • 01/2021 předseda PS Památkové péče

Kontakt

Ing. arch. Stanislav Žerava
Na Střelnici 48
77200 Olomouc
728 085 623
[email protected]
http://www.arch.cz/bonmot