Zápisy z jednání pracovní skupiny v roce 2012

Zápisy z jednání pracovní skupiny v roce 2011