Dne 17. března 2011 se konal workshop pracovní skupiny pro přírodu a krajinu ČKA v Brně.


Zápis ze dne 17. března 2011.