Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

Složení PS

Předseda: Milan Svoboda
Členové:
Michal Fišer, Jaromír Hainc, Igor Kovačević, Jana Janíková, Petr Lešek, Mirko Lev, Pavla Pannová, Jan Sapák, Ondřej Tuček, Petr Velička, Tomáš Zdvihal; Martin Frei - dočasně pozastavené členství

Tajemník: Tereza Zemanová, , (+420) 513 039 101

Pracovní skupina Soutěže byla založena v roce 1994.

 

 

Milan Svoboda

Milan Svoboda
předseda PS Soutěže

Michal Fišer

Michal Fišer
člen PS Soutěže

Martin Frei

Martin Frei
člen PS Soutěže

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen PS Soutěže

Jana Janíková

Jana Janíková
členka PS Soutěže

Igor Kovačević
člen PS Soutěže

Petr Lešek

Petr Lešek
člen PS Soutěže

Mirko Lev

Mirko Lev
člen PS Soutěže

Pavla Pannová

Pavla Pannová
členka PS Soutěže

Jan Sapák

Jan Sapák
Člen PS Soutěže

Ondřej Tuček

Ondřej Tuček
člen PS Soutěže

Petr Velička

Petr Velička
člen PS Soutěže

Tomáš Zdvihal
člen PS Soutěže