Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

Složení PS

Předseda: Mirko Lev

Členové: Marek Blank, Michal Fišer, Jaromír Hainc, Jakub Chuchlík, Jana Janíková, Igor Kovačević (pověřen zastupováním ČKA v ACE), Petr Lešek, Pavla Pannová, Ondřej Tuček, Petr Velička, Tomáš Zdvihal (pověřený evidencí a vyhodnocováním soutěží); Martin Frei - dočasně pozastavené členství 

Konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek: Milan Svoboda

Tajemník: Tereza Zemanová, , (+420) 513 039 101

Pracovní skupina Soutěže byla založena v roce 1994.

 

 

Mirko Lev

Mirko Lev
předseda PS Soutěže

Marek Blank

Marek Blank
člen PS Soutěže

Michal Fišer

Michal Fišer
člen PS Soutěže

Martin Frei

Martin Frei
člen PS Soutěže

Jaromír Hainc

Jaromír Hainc
člen PS Soutěže

Jakub Chuchlík

Jakub Chuchlík
člen PS Soutěže

Jana Janíková

Jana Janíková
členka PS Soutěže

Igor Kovačević
člen PS Soutěže pověřený zastupováním ČKA v ACE

Petr Lešek

Petr Lešek
člen PS Soutěže

Pavla Pannová

Pavla Pannová
členka PS Soutěže

Milan Svoboda

Milan Svoboda
konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek

Ondřej Tuček

Ondřej Tuček
člen PS Soutěže

Petr Velička

Petr Velička
člen PS Soutěže

Tomáš Zdvihal
člen PS Soutěže pověřený evidencí a vyhodnocováním soutěží