Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

Složení PS

Předseda: Milan Svoboda
Členové:
Michal Fišer, Jaromír Hainc, Jana Janíková, Alexandr Kotačka, Petr Lešek, Mirko Lev, David Mikulášek, Pavla Pannová, Jan Sapák, Ondřej Tuček, Petr Velička; Martin Frei - dočasně pozastavené členství

Tajemník: Tereza Zemanová, , (+420) 513 039 101

Pracovní skupina Soutěže byla založena v roce 1994.

 

 

Milan Svoboda

Milan Svoboda
předseda PS Soutěže

Michal Fišer

Michal Fišer
člen PS Soutěže

Martin Frei

Martin Frei
člen PS Soutěže

Jana Janíková

Jana Janíková
členka PS Soutěže

Alexandr Kotačka
člen PS Soutěže

Petr Lešek

Petr Lešek
člen PS Soutěže

Mirko Lev
člen PS Soutěže

Pavla Pannová
členka PS Soutěže

Sapák Jan

Sapák Jan
Člen PS Soutěže

Ondřej Tuček
člen PS Soutěže