Portrait

Funkce

členka PS Soutěže

Kontakt

Ing. arch. Jana Janíková
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

(+420) 541 651 375
(+420) 777 737 963
[email protected]
http://www.kr-jihomoravsky.cz