Portrait

Funkce

konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek

Bio

Narodil se v roce 1962 v Podbořanech. Vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po studiu se věnoval plánování krajiny, krajinářské architektuře, územnímu plánování a strategickému plánování. V letech 1992 – 2007 působil v Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který od roku 2001 řídil. Zkušenosti z řízení městské organizace zúročil při vedení týmu Plzeň 2015 v době kandidatury města Plzně na titul EHMK 2015 a při ustavení společnosti Plzeň 2015. Je autorem a spoluautorem řady urbanistických a územně plánovacích dokumentů a projektů krajinářské architektury. Spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT v Praze, je konzultantem výzkumného úkolu „Metodika zadávání územních plánů“. Publikoval řadu příspěvků v oblasti územního plánování a územního rozvoje.

Pozice

  • 10/2021 konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek

Kontakt

RNDr. Milan Svoboda
U Lomu 139
338 42 Hrádek u Rokycan

(+420) 739 095 871
[email protected]