Složení PS

Předseda: Miloš Kopřiva
Členové: Milan Svoboda, Viktor Drobný, Milan Jírovec

Koordinace: Marek Job,

Pracovní skupina byla založena v roce 2020.


 

Miloš Kopřiva
předseda PS Sport

Viktor Drobný
člen PS Sport

Milan Jirovec
člen PS Sport

Milan Svoboda

Milan Svoboda
člen PS Sport